plant & life
landscape design
plant & life
landscape design
plant & life
landscape design
plant & life
landscape design
plant & life
landscape design
اسلاید قبلی
اسلاید بعدی
مشاوره
طراحی و ارائه دیتایل اجرایی
نظارت بر اجرای زیرسازی ها و عایق ها
اجرای فضای سبز

23

سال تجربه

چرا بـرای شروع مــا را انتخاب کنیــد؟

مهندسین با تجربه ، تلفیق هنر و علم در طراحی ها، استفاده از نرم افزارهای روز دنیا، به کاربردن متریال و گیاهان زیبا و مقاوم به شرایط اقلیمی و محیطی منطقه و احترام به نظریات و سلائق کارفرمایان محترم از جمله عوامل موفقیت ما در مسیر 23 ساله انجام پروژه های کوچک و بزرگ طراحی و اجرای فضای سبز ، بام سبز و دیوار سبز بوده است.

مجری ذی صلاح باغ بام سازمان پارک های شهرداری مشهد

محصولات

تیمی با ارزشهای مشترک شده

حسین کاظمی
تیم اجرایی
حسین کاظمی
تیم اجرایی
حسین کاظمی
تیم اجرایی
علیرضا شعبانی
تیم اجرایی
حسین کاظمی
تیم اجرایی
حسین کاظمی
تیم اجرایی