دسته‌بندی: کودهای شیمیایی و ارگانیک

اسید هیومیک مایع

اسید هیومیک مایع

کود اسید هیومیک مایع نان اگری( بر پایه لئوناردیت)، با برخورداری از هیومات پتاسیم، فولوات پتاسیم و محرک های رشد طبیعی، رشد سیستم ریشه انواع

ادامه مطلب »