جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

کود NPK 20-20-20 به همراه ریز مغذی ها ایزی گرو

کود 20-20-20 ایزی گرو

کود NPK 20-20-20 به همراه ریز مغذی ها ایزی گرو با برخورداری از ازت، فسفر و پتاسیم همراه با ریز مغذی های، در کلیه محصولات باغی، زراعی، گلخانه ها، فضای سبز و نیز برای مصرف در سطوح خرد مانند گل و گیاهان آپارتمانی، از نخستین مراحل رویش تا برداشت محصول قابل استفاده است.

مزایای مصرف کود NPK 20-20-20 به همراه ریز مغذی ها ایزی گرو:

1_ محرک رشد رویشی اندام هوایی و شادابی گیاهان و جهش فتوسنتزی

2_ موثر در گلدهی و رنگ بندی گل های فصلی و آپارتمانی

3_ قابل مصرف در کلیه سیستم های آبیاری سنتی و تحت فشار

4_ صد در صد محلول در آب

 میزان و روش مصرف کود npk  20-20-20 :

                        کود npk 20-20-20 ایزی گرو

  کود NPK 20-20-20 به همراه ریز مغذی ها ایزی گرو

پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین