جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

کود 30-05-15 همراه با ریز مغذی ها ایزی گرو

کود NPK 15-05-30 همراه با ریز مغذی ها ایزی گرو

استفاده از کود NPK 15-05-30 همراه با ریز مغذی ها ایزی گرو، برای تغذیه انواع گیاهان زراعی، گلخانه ها، گل و گیاهان زینتی پس از شروع گلدهی و در باغات در دوره رشد و رسیدن میوه توصیه می شود.

مزایای مصرف کود NPK 15-05-30 همراه با ریز مغذی ها ایزی گرو:

1_ بهبود عطر، طعم و کیفیت میوه

2_ طولانی شدن عمر برگ ها و بهبود عمل فتوسنتز

3_ کاهش تعرق در گیاه

میزان و روش مصرف:

کود NPK 15-05-30 همراه با ریز مغذی ها ایزی گرو

 

کود NPK 15-05-30 همراه با ریز مغذی ها ایزی گرو

پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین