جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

کودسولفات پتاسیم ایزی گرو

کودسولفات پتاسیم EZGROW

کودسولفات پتاسیم ایزی گرو، حاوی 51% پتاسیم و 17% گوگرد است که با کیفیت و خلوص بسیار عالی تولید شده و برای تامین پتاسیم مورد نیاز گیاهان، به ویژه محصولات حساس به کلر مانند توتون، چغندرقند و موز در خاک های قلیایی بسیار مناسب است.

مزایای مصرف کودسولفات پتاسیم ایزی گرو:

1_ عاری از کلر و سدیم

2_ بهبود دهنده جذب عناصر موجود در خاک

3_ افزایش مقاومت گیاه به بیماریهای قارچی

4_ارتقا کمیت و کیفیت روغن در دانه های روغنی

5_ کمک به مغز پر کردن پسته و افزایش وزن

6_ بهبود وزن، رنگ و کیفیت میوه

میزان و روش مصرف:

میزان و روش مصرف کود سولفات پتاسیم ایزی گرو

 

کودسولفات پتاسیم ایزی گرو

 

 

پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین