اسید هیومیک مایع

اسید هیومیک مایع

کود اسید هیومیک مایع نان اگری( بر پایه لئوناردیت)، با برخورداری از هیومات پتاسیم، فولوات پتاسیم و محرک های رشد طبیعی، رشد سیستم ریشه انواع گیاهان را تحریک نموده و در بهبود جذب آب و املاح از خاک تاثیر چشمگیری دارد.

مزایای مصرف اسید هیومیک مایع:

1_ کمک به اصلاح ساختمان خاک و بهبود تهویه در خاک های رسی

2_ افزایش قابلیت نگهداری آب و املاح در خاک های سبک و شنی

3_ ارتقا فعالیت میکرو ارگانیسم های مفید خاک

4_ افزایش دهنده تحمل گیاهان در برابر تنش های محیطی

5_ کاهش کشش سطحی آب و افزایش نفوذ پذیری آب و مواد محلول در اطراف سیستم ریشه ای

6_ افزایش جذب مواد غذایی محلول در خاک توسط سیستم ریشه

7_ کاهش پی اچ پیرامون ریشه ها

میزان و روش مصرف اسید هیومیک :

اسید هیومیک مایع

 

اسید هیومیک مایع

پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین