جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

سولفات آهن 20% ایزی گرو

سولفات آهن 20% EZGROW

سولفات آهن 20% ایزی گرو (EZGROW) یک کود معدنی بوده و با برخورداری از 20% آهن و گوگرد در شکل سولفات، سنتزکلروفیل را بهبود بخشیده، سبزینگی برگ ها را بیشتر و میزان فتوسنتز در گیاهان را افزایش، و میزان محصول و کیفیت آن را ارتقا می دهد.

مزایای مصرفسولفات آهن 20% ایزی گرو:

1_ فاقد هرگونه رسوب یا ته نشین

2_ عاری از کلر و سدیم و فلزات سنگین آلاینده

3_ قابل مصرف در انواع سیستم های آبیاری تحت فشار

4_ قابل مصرف به صورت محلول پاشی

میزان و روش سولفات آهن 20% ایزی گرو:

سولفات آهن 20% EZGROW

سولفات آهن 20% ایزی گرو

پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین